De Aura en werking van de chakra’s

Wat is een Aura en zijn Chakra’s

De term Chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel of schijf. Het verwijst naar de energie in en rondom alles wat leeft.
Ieder mens heeft 7 hoofdchakra’s en talloze chakra’s.
Je zou de chakra’s kunnen zien als een soort elektrische centrale, ze creëren en handhaven energie en ze beïnvloeden je lichamelijke, emotionele, mentale en geestelijke toestand.

Om een beter inzicht te krijgen over de plaats en de werking van de Chakra’s, is het belangrijk te beseffen dat wij als mens niet alleen een fysiek lichaam hebben maar ook  verschillende energielichamen, elk met zijn specifieke functies, trillingen en beperkingen.

Het Fysieke Lichaam:
Het fysieke lichaam komt tot leven tijdens de conceptie en ontwikkeld zich tijdens de zwangerschap en erna. Het lichaam is verbonden aan de tijd en aan de fysieke wetten, het reageert sterk op de omgeving en is afhankelijk van lucht, energie en voeding.
Ons lichaam slijt voordurend en wordt onderhouden door het vervangen van cellen en opruimen van afvalstoffen. Deze stofwisselings processen gebeuren automatisch, je hoeft niet na te denken over je ademhaling, bloedsomloop of spijsvertering.

De Aura:
De aura is een energieveld of lichtveld dat opgebouwd is uit subtiele energie, dat zich om ieder levend wezen bevindt.
De aura reikt tot enkele meters buiten het fysieke lichaam en de kleur, de vorm en de grote verandert constant en verteld iets over de lichamelijke en geestelijke toestand van de persoon. De Aura omhult ons fysieke en energetiche lichamen met levenskrachtenergie, zodat we kunnen groeien en bloeien en het beschermt tegen ons negatieve invloeden van buiten af. In dit energieveld bevinden zich de zeven hoofd chakra’s.

Het Etherische lichaam:
Het etherische lichaam is de dager van onbewuste levensniveau, waaronder de biologische functies als orgaanvorming,  voorplanting, voedselopname en overlevingsdrang.
Hij vitaliseert en stimuleert  het fysieklichaam en verbindt ons met de cyclus en het ritme van de aarde.

Het Emotionele Lichaam:
Het emotionele lichaam is verbonden met gevoelens. Het leidt de manier waarop we functioneren, waarop we ons zelf zien en ons gedragen. Het emotionele lichaam omvat de aangeleerde reacties van de familie, de waarde en normen waarmee je bent opgevoed, emotionele zelfexpressie en de andere persoonlijkheden die een onderdeel zijn van je eigen wezen. In dit energielichaam liggen traumatische ervaringen opgeslagen maar ook
tegenstellingen zoals plezier en pijn, angst en moed, verbondenheid en ongebondenheid.

Het Mentale lichaam:
Het mentale lichaam wordt tijdens de volwassenheid gecreëerd en vertegenwoordigt onze manier van denken. Het heeft invloed over hoe we denken over de wereld, ons leven, onze overtuigingen en het vermogen met andere te communiceren. Je creëerd je eigen werkelijkheid. Volgens de kosmische wet “wat je uitzendt, trek je aan” zal de persoon steeds meer of intensere ervaringen naar zich toe trekken die zijn gelijk bewijzen. Als iemand bv. steeds denk ” dat lukt me toch niet” of “wat ben ik toch stom” dan vormen deze gedachten tezamen een steeds hechtere en compactere laag in de aura. Hij wordt daardoor steeds intenser met zijn eigen werkelijkheid geconfronteerd totdat hij haar onder ogen ziet en transformeert.

Het Spirituele lichaam:
Het spirituele lichaam steekt ver boven de andere lichamen uit, waarin we verbonden zijn met alles! Als je één bent met deze laag, dan voel je je gedragen, je bent dan in je zijns energie. Wanneer we in staat zijn onze diepste ervaring van lijden te verbinden met de spirituele laag, krijgen deze ervaringen van lijden een andere betekenis: zij worden milder, meer draagbaar.

De chakra’s doordringen alle 7 lagen van de Aura.

Ieder mens bestaat dus uit energie. Als je geboren word dan sta je in contact met de Bron en moederaarde. De chakra’s staan dan geheel open en zijn goed doorstroomd.  Naarmate we ons verder ontwikkelen, krijgen we veel prikkels binnen en word ons interne geheugen gevormd, maar ook stukken uit vorige levens kunnen in ons interne geheugen nog aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk dat chakra’s geblokkeerd zijn en de energie niet meer goed doorstroomd.

Dit kan allerlei Fysieke of psychische klachten geven.  Het is daarom heel  belangrijk dat je goed luistert naar je lichaam, als je handelt vanuit je gevoel zal je energie beter blijven stromen. Maar hoe vaak laten wij het verstand spreken en zetten we ons gevoel uit? Dit is ons toch aangeleerd!!!

Veel mensen met traumatisch ervaringen hebben blokkades, maar weten dit vaak niet, doordat zij deze traumatisch ervaringen heel diep hebben weggestopt.
Bv. Seksueel misbruik, fysiek geweld Psychisch Geweld ( bv iets dat er iets gezegd  is als kind, dat je toen heel veel pijn hebt gedaan) of Dominantie van familie, leraren.
Hierdoor kan men angst bij zich dragen of een schuldgevoel.

Bij veel mensen ( vooral vrouwen ) is hierdoor het Sacraal chakra en keel  chakra geblokkeerd. Dit kan ook met vorig levens te maken hebben, want veel vrouwen zijn in vorig levens mond dood gemaakt.

De onderste drie Chakra, (Basis, geslacht en zonnevlecht) staan bekent als de vrouwelijke chakra’s omdat ze voornamelijk ontvangen. Ze nemen energie op uit de aarde en de directe omgeving. Ze verbinden ons met Moederaarde en de gebeurtenissen en eigenschappen die ons koppelen aan familie, clan en gemeenschap. Ze helpen ons individuen te worden en ons met onze persoonlijke identiteit te verbinden.

De vier bovenste chakra’s (Hart, keel, 3de oog en Kruinchakra) staan bekend als de mannelijke chakra’s. Ze zijn primair bezig met het afgeven van energie in de vorm van liefde, communicatie, gezonde houdingen en innerlijke reflectie. Ze verbinden ons met de bron en worden actief zodra we spiritueel worden en tot liefde in staat zijn. Al deze chakra’s zijn onderling van elkaar afhankelijk, als een van de energie  centra’s gesloten is, zullen ander dit compenseren door de levenskracht te behouden.

Onze Chakra’s zijn het magazijn van gedachte en gevoelens over het leven, als we strenge ideeën over het leven hebben en ons bestaan beperken, zal ons energieveld ook klein en beperkt zijn. Zonder de nodige vitale energie raken we lichamelijk en psychologisch uit balans. Chronische tekorten aan energie kan leiden tot ziekte.
De chakra’s vormen een goed georganiseerd systeem dat de levenskracht zuinig en soepel op koers houdt. Als er iets gebeurd waardoor de energie vertraagd wordt, verminderen de chakra’s hun activiteit of stagneert de energie zelfs. Onze gezondheid en ons welzijn is afhankelijk van actieve chakra’s.

Het Chakra systeem.
De zeven grote Chakra’s hebben hun plaats in het fysieke lichaam in het gebied waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen. En ze correspondeerd de met zeven lagen van de aura ( zeven kleuren van de regenboog).

Als de chakra’s niet goed stromen, dan kan je daar aan werken met kleuren in je huis of kleding, voeding, mantra’s, meditaties, kruiden of het dragen van edelstenen. Je zult al gauw merken dat je beter in je vel komt te zitten.
Ook kan je met healing werken aan je chakra’s. Door er ligt in te brengen kan de energie weer gaan stromen, allle chakra’s staan met elkaar in verbinding.
Zie ook tab:Werken met Chakra’s

Nieuwe Chakra’s

Bij ons allemaal zijn de afgelopen periode nieuwe chakra’s in meerdere of mindere mate ontwikkeld. Dit gebeurt omdat we bezig zijn naar een geheel nieuw trillingsniveau, een nieuwe frequentie ook wel de vijfde dimensie genoemd, te groeien. De komende tijd gaat deze aanpassing aan die nieuwe frequentie gewoon door. Gedeeltelijk worden de nieuwe chakra’s van buitenaf in het lichaam geplaatst. Er is voldoende ruimte voor deze nieuwe chakra’s, gedeeltelijk omdat in ons lichamen de oude chakra’s naar beneden zijn verschoven. Daar hebben zij nieuwe eenheden gevormd. Op het moment dat de lokaties van de oude chakra’s leeg zijn, komen de nieuwe chakra’s erin. Bijvoorbeeld de chakra’s die zich boven onze oude chakra’s bevonden zijn nu naar beneden , meer in ons licham verschoven. Ze bevinden zich nu waar ons oude hartchakra zich bevond.

De chakra’s die zich beneden het basischakra bevonden zijn omhoog gegaan in ons lichaam en in onze benen. Dit ook om zo die hogere hemelse energieën op te kunnen nemen. De energieën van de Hemel en Moeder aarde komen nu samen in ons nieuwe hartchakra. We hebben nu twee nieuwe thymuschakra’s. Zij bevinden zich tussen ons hart en keel. We hebben twee nieuwe keel chakra’s en en nieuw, veel groter, derde oog. Ook hebben we een enorm nieuw kruinchakra gekregen.
Er zij ook nieuwe chakra’s gevormd in de lagere delen van ons lichaam, onze benen, namelijk; de nieuwe enkelchakra’s, kniechakra, en de nieuwe voetchakra, er zijn ook handchakra’s .

De functie van onze nieuwe chakra’s .

  • de twee nieuwe ‘thymus chakra’s’ verrijken ons emotionele leven. Zij versterken onze herinneringen en zorgen voor een beter immuunsysteem.
  • De twee nieuwe keel chakra’s geven Nieuwe creativiteit, meer stem-mogelijkheden om op een vernieuwde manier te kunnen zingen en tevens meer mogelijkheden om uitdrukking te geven aan nieuwe talen.
  • Ons grotere derde oog veroorzaakt een wijd spiritueel blikveld, vergroot het helder zien en begrip hiervan.
  • Het nieuwe en grotere kruinchakra geeft ons een beter contact met boven. de stralen van ons Hogere zelf worden geconsolideerd. We kunnen onze rol als medeburgers in het universum aanvaarden, als een onderdeel van het grote geheel.
  • De nieuwe kniechakra’s geven ons meer stabiliteit op en hoger energie niveau. Dit vormt de basis die we nodig hebben om verder in het universum te reiken en tegelijkertijd stevig met onze beide benen op de grond te staan.
  • De twee nieuwe enkelchakra’s geven ons het eerste deel van onze gronding.
  • De twee voetchakra’s geven ons het tweede deel van onze stabiliteit en gronding en onze verwantschap met Moeder Aarde.

Er is veel gebeurd en er gebeurd nog steeds erg veel met ons, terwijl de chakra’s aan het veranderen zijn. Velen van ons hebben gevoelens van ongemak ervaren, die bij de veranderingen horen. Sommige, die geen gevoelens van ongemak hebben ervaren, hebben de sensaties in hun lichaam met nieuwsgierigheid gevolgd en genoten van de veranderingen op het innerlijk spiritueel niveau. Wat je ook tot nu toe gevoeld hebt, het is een intentie van de informatie je te helpen de positieve gevoelens te benadrukken en je zo de kans te geven, de nieuwe chakra’s beter de intrigeren.